Familierådgivning

Familierådgivning er et samarbejde mellem familie og rådgiver om konkrete udfordringer i familien. 

Mit fokus som familierådgiver er at kigge på hvem i familien, der kan – og vil – tage ansvaret (sammen) til at skabe mere livsglæde, ro og samhørighed i fremtiden, ikke på hvem der bærer skylden for fortidens synder.

Udfordringerne kan være lige så forskellige som familier er forskellige, men kan f.eks. dreje sig om

  • Putteritualer
  • Regler for børn (og voksne)
  • Uhensigtsmæssige familiedynamikker
  • Skilsmisse, stress, sygdom eller andre voksenproblemer som påvirker hele familien
  • Problemer i institution/skole
  • Gentagne konflikter om dagligdags ting

Vi (familie og rådgiver) kigger på det sammen. Vi undersøger muligheder og ressourcer i familien og evt. støtte fra mennesker/institutioner udefra.

Hvem der deltager, aftaler vi alt efter behov. Som regel lægger vi ud med at de voksne, f.eks. forældre, i familien deltager i den første session.