Søges: Klienter til min familierådgivning

 
Jeg bliver familierådgiver til sommer i forbindelse med at jeg læser til familieterapeut på Blackbird Institute.
 
Familierådgiver er første skridt på vejen til at blive familie (psyko) terapeut og jeg skal derfor bruge flere klienter til min eksamen.
Derfor søger jeg nu flere klienter til familierådgivning.
 
Familierådgivning er et samarbejde mellem familie og rådgiver om konkrete udfordringer i familien.
 
Mit fokus som familierådgiver er IKKE at kigge på hvem der bærer skylden for fortidens synder, men kigge på hvem i familien, der kan – og vil – tage ansvaret (sammen) til at skabe mere livsglæde, ro og samhørighed i fremtiden.
 
Udfordringerne kan være lige så forskellige som familier er forskellige, men kan f.eks. dreje sig om:
* Putteritualer
* Regler for børn (og voksne)
* Uhensigtsmæssige familiedynamikker
* Skilsmisse, stress, sygdom eller andre voksenproblemer som påvirker hele familien
* Problemer i institution/skole
* Gentagne konflikter om dagligdags ting
 
Vi (familie og rådgiver) kigger på det sammen. Vi undersøger muligheder og ressourcer i familien og evt. støtte fra mennesker/institutioner udefra.
 
Hvem der deltager, aftaler vi alt efter behov. Som regel lægger vi ud med at de voksne, f.eks. forældre, i familien deltager i den første session.
 
Forløbet er på 3-5 sessioner. Hver session er på 1-1,5 time afhængig af antallet af deltagere i rådgivningen.
 
Send mig en mail hvis du/I er interesseret. Du må også meget gerne ringe eller skrive for yderligere afklaring inden du “melder dig til”.